Kedy začína kurz?

Výcvik sa začína po uzavretí skupiny záujemcov o vodičský preukaz v dohodnutých termínoch výuky (spravidla 2x týždenne po 3 vyuč. hodiny).

Je potrebné odovzdať vyplnený formulár prihláška do autoškoly s potvrdenou prehliadkou o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná.

Ako dlho trvá výcvik?

Štandardný výcvik trvá zvyčajne 2-3 mesiace, pričom jeho dĺžka nie je časovo obmedzená, obmedzená je však platnosť lekárskej prehliadky na 1 rok, potom sa musí predĺžiť.

Dĺžka štandardného výcviku je pre každého iná, keďže každý žiak si praktické jazdy dohaduje s inštruktorom individuálne podľa časových možností.

Aké sú poplatky?
  • poplatok za kurz v cenníku
  • lekárska prehliadka cca 15 EUR (váš lekár)
  • nákup literatúry – 10 EUR
  • vykonanie zdravotníckej prípravy – 15 EUR (červený kríž)
  • záverečná skúška – 33 EUR (štát)
  • vodičské oprávnenie – 6,5 EUR (štát)

Cenník kurzov AŠ Pohoda
Skupina VO cena v €
AM
A1 310,-
A2 360,-
A 410,-
B 680,-
Bi 820,-
RA1/B 570,-
RA1/A+B 700,-
BE 260,-
RA1/A2 180,-
RA2/A 180,-
A+B 980,-
RB/E+A 560,-